Výstava „V zdravém těle, zdravý duch“ PDF Tisk Email
Pátek, 21 Září 2012 14:58

VýstavaTělocvičná jednota Sokol Štěpánov v rámci Hodů 2012 uspořádala výstavuVýstava s názvem: „V zdravém těle, zdravý duch!“, která svým zaměřením oslavovala 150. let Sokola, 105. let Sokola ve Štěpánově a XV. všesokolský slet 2012.
Slavnostního zahájení v přisálí místní sokolovny se 10. srpna v 17, 00 hod účastnili zástupci župy – bratr PhDr. Vilém Klega, župní vzdělavatel  a bratr Ing. František Kráčmar, jednatel župy, starosta obce Štěpánov pan Jiří Běhal, další zástupci okolních jednot a spoluobčané. Při slavnostním otevření výstavy všechny přítomné přivítala starostka a náčelnice T. J. Sokol Štěpánov sestra Jarka Suchomelová, která pak předala slovo bratru Jardovi Kráčmarovi. Ten ve svém proslovu krátce připomněl historii vzniku Sokola ve Štěpánově, jakožto nejstarší člen a pamětník Sokola. Po zdravicích bratra Klegy a pana starosty si všichni přítomní prohlédli vystavené kroje, odznaky, knihy a fotky, na Výstavakterých mohli poznat své příbuzné, známé a někdy i sami sebe. V průběhu prohlídky mohli návštěvníci zhlédnout i video z obou programových dnů letošního XV. Všesokolského sletu a uvidět  tak ženy ze Štěpánova, které cvičily v předních řadách. Sokolky takéVýstava připravily výstavu a postaraly se o občerstvení a slavnostní přípitek. Úspěch výstavy byl zaznamenán v mnoha zápisech jak v kronice obecní, tak i hlavně v sokolské. Všichni, kteří se přišeli podívat určitě nelitovali.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří výstavu připravili i těm, kteří zapůjčili pro výstavu exponáty, především paní Stejskalové.
                                                                                      Za T. J. Sokol Štěpánov Jarka Suchomelová, starostka

Aktualizováno Pátek, 21 Září 2012 15:21